عکس زایمان سزارین

عکس : زایمان به شیوه سزارین

نوشته شده بوسیله : admin در ساعت 12:22 ب.ظ | تاریخ : 2 فوریه 2010
وب - ركورد عكس زایمان طبیعی زنان و زایمان غیر طبیعی سزارین بیمارستان هایی كه آمار زایمان به روش سزارین در آنها بیش از 15 درصد باشد جریمه می شوند. ایران: ركورد عكس زایمان طبیعی زنان و زایمان غیر طبیعی سزارین ... وب - پست های ابر عکس زایمان طبیعی بیمارستان هایی كه ...